Zimowe kobiece zgrupowanie w Morskim Oku

Zgrupowanie Kobiet w Morskim OkuZgrupowanie odbyło się w dniach od 26 lutego do 4 marca 2012 roku. W tym czasie warunki pogodowe były bardzo zróżnicowane: padał deszcz, śnieg, były plusowe temperatury, siarczysty mróz. Początkowo zagrożenie lawinowe było III stopnia, potem II, a na zakończenie I stopnia. Uczestniczki podczas złych warunków pogodowych w ramach treningu kondycyjno-aklimatyzacyjnego zaliczyły wyjścia o charakterze turystycznym, w rejonie Czarnego Stawu i Progu Mnichowego oraz przejścia kondycyjne z Morskiego Oka do Doliny Białej Wody.

 

Małgorzata Olszewska na drodze Uczestniczkami zgrupowania były:

    Marta Góźdź - Wrocławski KW
    Joanna Klimas - Klub Wysokogórski Kraków,
    Małgorzata Olszewska - Klub Wysokogórski Częstochowa,
    Danuta Przybylska - Klub Wysokogórski Warszawa,
    Marta Sokołowska - Klub Wysokogórski Gliwice,
    Klaudia Tasz - Klub Wysokogórski Zakopane,
    Agata Wieruszewska - Klub Wysokogórski Warszawa,
    Ewelina Zwijacz -Kozica - Klub Wysokogórski Zakopane,

Instruktorzy biorący udział w zgrupowaniu:
Jan Muskat /instruktor alpinizmu / - kierownik sportowy zgrupowania
Adam Pieprzycki / instruktor alpinizmu/
Robert Rokowski /instruktor taternictwa/

Na zgrupowaniu pojawiły się dziewczyny z różnych klubów i o zróżnicowanych umiejętnościach. Poznały się, polubiły i stworzyły zespoły. Przykładem niech będą Małgosia Olszewska i Klaudia Tasz, które zostały partnerkami wspinaczkowymi. Dobrze się wspinają, doskonale rozumieją, są ambitne. Chcą razem trenować i rozwijać swoje umiejętności wspinaczkowe. Partnerką Asi Klimas była jej koleżanka i partnerka wspinaczkowa Ilona Gawęda, która nie zgłosiła swojego udziału w zgrupowaniu i nie była jego uczestniczką, jedynie przebywała w tym czasie w Morskim Oku. Obie taterniczki tworzyły dojrzały zespół wspinaczkowy, czego efektem są ich przejścia.

Marta Góźdź na Buli , w głębi…instruktor czuwaUczestniczką zgrupowania była także doskonała taterniczka Ewelina Zwijacz-Kozica, nie znalazła jednak równie silnej i dojrzałej partnerki. Idąc na drogę Sałygi-Popko na Kotle Kazalnicy, wybrała się w trójkowym kobiecym zespole. Po poprowadzeniu długiego i trudnego pierwszego wyciągu zrozumiała, że w tym zespole (zespół trójkowy wymaga dobrej współpracy i zrozumienia) nie uda się szybko zrobić drogi. To była ich pierwsza wspólna droga, potrzebowały czasu na „dopasowanie się”. Dziewczyny postanowiły się wycofać.

Ewelina z Martą Sokołowską po dwóch dniach ponownie wybrały drogę Sałyga- Popko. Do zespołu dołączył instruktor Adam Pieprzycki. Adam poprowadził pierwszy wyciąg wcześniej zrobiony przez Ewelinę, zaś Ewelina poprowadziła wszystkie pozostałe wyciągi. Można mieć nadzieję, że Ewelina znajdzie partnerkę wspinaczkową równie dobrą jak ona.

Przejścia:

Kocioł Kazalnicy "Długosz-Popko"(zejście zjazdami):
- Joanna Klimas i Ilona Gawęda (spoza obozu)

Kocioł Kazalnicy "Orzeł z Empiru"(zejście zjazdami):
- Joanna Klimas i Ilona Gawęda (spoza obozu)

Kocioł Kazalnicy "Sałyga-Popko"
- próba przejścia (wycof): Ewelina Zwijacz-Kozica, Danuta Przybylska, Marta Sokołowska
- przejście drogi i zejście zjazdami: Ewelina Zwijacz-Kozica, Marta Sokołowska, instruktor Adam Pieprzyki

Kocioł Kazalnicy drogą "Skłodowskiego":
- Danuta Przybylska z instruktorem Robertem Rokowskim

"Kazalniczka Mięguszowiecka." (turnia na prawo od prawego skraju płn - wsch. ściany Kazalnicy), nowa droga "Marzenie ściętej głowy"(VI+):
- autorzy drogi instruktor Jan Muskat oraz instruktor Jacek Jania.
- uczestnictwo w przejściu drogi: Marta Góźdź i Agata Wieruszewska

Kazalnica Cubryńska :ściana czołowa, droga "Jagiełło- Roj" (zejście zjazdami):
- Małgorzata Olszewska i Klaudia Tasz

Cubryna , Prawy Filar :
- Marta Sokołowska, Ewelina Zwijacz Kozica(prowadzenie połowy drogi ) oraz instruktor Adam Pieprzycki,
- Marta Olszewska, Danuta Przybylska oraz instruktor Robert Rokowski

Bula pod Bandziochem "Żeberko" :
- Marta Góźdź i Agata Wieruszewska,
- Danka Przybylska i Marta Sokołowska,

Bula pod Bandziochem , nowa dwu-wyciągowa (V-) na prawo od drogi Defekt mózgu
- Małgorzata Olszewska i Klaudia Tasz.
Autorki drogi zaproponowały nazwę: "Popołudniowy Express"

Bula pod Bandziochem: I powtórzenie nowej drogi, "Popołudniowy Express"
- Jan Muskat (instruktor)
- Marta Góźdź i Agata Wieruszewska
Bula pod Bandziochem "W samo południe"( próba przejścia): - Marta Góźdź i Agata Wieruszewska Lodospady w Białej Wodzie: - "Adin uśmiev" : Małgorzata Olszewska i Klaudia Tasz - "Mrozków" : Małgorzata Olszewska i Klaudia Tasz - "Kaskady" : Joanna Klimas, Ilona Gawęda oraz osoba towarzysząca, prowadzenie zamienne - po jednym wyciągu

 

Udział instruktorów w przejściach miał charakter szkoleniowy. W zgrupowaniu brali udział instruktorzy, którzy są także wybitnymi alpinistami. Założeniem programu było, jeżeli zajdzie taka potrzeba, by właśnie instruktorzy, wspinając się w zespole z dziewczynami (lub tuż obok) mogli pokazać najnowsze techniki wspinaczkowe, zaprezentować wykorzystanie najnowszego sprzętu do asekuracji, podzielić się swoim doświadczeniem.

Podsumowanie:

Zimowe zgrupowanie sportowo-szkoleniowe miało na celu podniesienie umiejętności wspinaczkowych taterniczek, integrację zespołów oraz trening kondycyjny. Było to kolejne, już piąte zgrupowanie w warunkach zimowych. Tym razem, mimo trudnych warunków wspinaczkowych, obóz przyniósł już pewne wymierne sukcesy. Pojawiły się dojrzałe wspinaczkowo zespoły kobiece. Umiejętności wspinaczkowe niektórych taterniczek nie odbiegają już od umiejętności kolegów - taterników. Możemy już mówić o pojawieniu się mocnych zespołów kobiecych.

Kadra instruktorska, jak i uczestniczki zgrupowania są przekonane, iż tego typu imprezy sportowe są niezbędnym elementem dla podniesienia poziomu wspinaczkowego zespołów kobiecych, bowiem zachęcają do dalszego samodzielnego działania w górach.

Mam nadzieję, że zgrupowanie tego typu wejdzie na stałe do programu PZA.

Danuta Wach
kierownik organizacyjny zgrupowania

źródło: www.pza.org.pl

Sunday the 12th. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu serwisu!
Copyright 2012

©

Joomla templates free