Polski Himalaizm Kobiecy

Chyba nikogo nie trzeba uświadamiać w tym, jak dużą rolę w zdobywaniu najwyższych szczytów i największych ścian odegrał polski alpinizm. Jednym tchem można wymienić dziesiatki nazwisk, które na stałe zapisały się w kartach światowego wspinania. Wśród tych nazwisk znajdziemy mnóstwo Kobiet, dla których góry wysokie i wspinanie stały się głównym motorem życia i którym niejednokrotnie poświeciły większość swojego życia. Mamy nadzieję, że Polski Himalaizm Kobiecy nadal będzie podążał tą ambitną ścieżką i jeszcze nie raz świat usłyszy o naszych człowych Alpinistkach, którym to chcieliśmy poświęcić ten serwis informacyjny.

Sunday the 12th. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu serwisu!
Copyright 2012

©

Joomla templates free